§1 Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy CERAMED, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.ceramed.pl, prowadzony jest przez Edwarda Steklę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CERAMED, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 163, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 547-100-45-72, REGON 070462602.
 2. Sklep Internetowy CERAMED oferuje sprzedaż płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek, w tym mebli łazienkowych, oraz chemii budowlanej.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do innych podmiotów razem zwanych Klientami, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Zawarte w niniejszym Regulaminie przepisy dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CERAMED, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, opisana w §1 ust.1.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu: Konsument, Przedsiębiorca, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lecz posiadająca zdolność prawną.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności wynikającą z przedmiotu działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.ceramed.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 14. Termin dostawy – termin określony w opisie Produktu.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 163
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ceramed.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 692482116
 4. Numer fax Sprzedawcy 338118099
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 75 1140 2017 0000 4202 1305 8313
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge od wersji 12 wzwyż, Mozilla Firefox od wersji 28 wzwyż, Google Chrome od wersji 21 wzwyż, Opera od wersji 12.1 wzwyż,b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),c) włączona obsługa plików cookies,
 2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze strony może być utrudnione. Szczegółowe informacje na temat cookies zawiera Polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

 

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. W przypadku wpisania przez Klienta w wyszukiwarce Sklepu rodzaju poszukiwanego towaru, pojawiające się wyniki są posegregowane alfabetycznie według nazwy producenta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. W przypadku promocji lub wyprzedaży Sprzedawca podaje wysokość najniższej ceny z okresu ostatnich 30 dni przed promocją/wyprzedażą.
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Opinię o towarze mogą wyrazić na stronie internetowej Sklepu wyłącznie zarejestrowani Klienci, którzy dokonali zakupu opiniowanego towaru. Opinie nie spełniające tego warunku zostaną usunięte. Sprzedawca nie usuwa ani nie modyfikuje opinii, w tym negatywnych, jeżeli spełniają ww. warunki i nie zawierają wulgaryzmów bądź treści niezgodnych z prawem.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko /nazwa, adres, adres e-mail, telefon, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą także NIP.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 ust. 1.

 

§7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie po potwierdzeniu przez Sklep w drodze e-mail przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) przesyłka kurierska,
  b) przesyłka kurierska pobraniowa – we wskazanych przypadkach,
  c) odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 165
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) płatność przy odbiorze,
  b) płatność za pobraniem – o ile w przypadku konkretnego Produktu dopuszczona jest taka opcja,
  c) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  d) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem bramki płatniczej Paynow  mBanku S.A.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sklep służy pomocą i dodatkowymi informacjami pozwalającymi Klientowi na dokonanie wyboru; zwracamy uwagę, iż odcień Produktu na ekranie komputera Klienta zależy od ustawień jego monitora. Pomoc Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się ze Sklepem w sposób podany w §3.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie – z zastrzeżeniem ust.5 – potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia dotyczącego płytek ceramicznych wymaga uprzedniego sprawdzenia przez Sprzedawcę czy możliwa jest dostawa zamówionego Produktu pochodzącego z jednej partii towaru.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin zapłaty z zastrzeżeniem, że jego niedotrzymanie uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy;
  b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
  c) płatności gotówką bądź kartą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru  – w przeciwnym razie Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do odbioru i zapłaty z zastrzeżeniem, że jego niedotrzymanie uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Płytki ceramiczne, ceramika sanitarna oraz meble łazienkowe wysyłane są na paletach; dostarczenie zakupionego Produktu przesyłką kurierską nie obejmuje rozładunku palet.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta (o ile Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia nie podał innej daty początku biegu terminu)  liczy się w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia następującego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży,
 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu, o ile Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia nie podał innego terminu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,   terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 11. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie. W przypadku uszkodzeń Produktu wewnątrz opakowania, niewidocznych przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy i Przewoźnika oraz do sporządzenia protokołu szkody z przedstawicielem Przewoźnika w terminie do 7 dni od doręczenia przesyłki.
  Niedochowanie przez Klienta powyższego aktu staranności spowoduje utratę roszczeń do Przewoźnika.
 12. Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu i w razie stwierdzenia uszkodzeń sprawdził stan towaru w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) oraz spisał odpowiedni protokół. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie. Niedochowanie tego aktu staranności uniemożliwi dochodzenie ewentualnych roszczeń od przewoźnika.
 13. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 14. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu; Produkty oferowane przez Sklep ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą.
 1.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 1. Produkt winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym Regulaminem i ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, nabywającym Produkt w celach bezpośrednio związanych z przedmiotem jego działalności gospodarczej bądź zawodowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 11 Reklamacje i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad i zgodną z umową.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient nie będący Konsumentem, dokonujący zakupu w celu bezpośrednio związanym z przedmiotem jego działalności gospodarczej lub zawodowej, może złożyć reklamację, jednakże odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego; Sprzedawca może jednak uwzględnić reklamację oczywiście uzasadnioną. Reklamacja z tytułu wady rzeczy może być złożona przed upływem 2 lat od wydania Produktu.
 4. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 5. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, który odbiera on na swój koszt.
 6. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Sprzedawca  odmówił doprowadzenia Produktu albo nie doprowadził go do zgodności z umową zgodnie poprzez naprawę lub wymianę;
  b) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić go do zgodności z umową;
  c) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 5 i 6;
  d) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku konieczności sprawdzenia stanu reklamowanego Produktu u Klienta w związku z jego trwałym zamontowaniem, strony uzgodnią termin oględzin dogodny dla Klienta, przypadający przed upływem ww. terminu.
 7. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego P W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz przykładowo pod następującymi adresami internetowymi:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  b)Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Wszystkie zbierane przez Sprzedawcę dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Stosowane środki i procedury przetwarzania danych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Ze Sprzedawcą jako Administratorem danych można skontaktować się pod adresem podanym w § 3 oraz pod numerem telefonu: 692482116.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu założenia przez Klienta konta w Sklepie i realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
  c) w przypadku zwrotu Klientowi środków pieniężnych Administrator udostępnia dane swojemu bankowi w celu dokonania przelewu;
  d) W przypadku rozpatrywania reklamacji wymagającej wizyty u Klienta specjalisty oceniającego zasadność roszczenia, temu specjaliście – za zgodą Klienta.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podczas zakupów w Sklepie Klient może oddzielnie wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących oferty Sklepu, ofert specjalnych, promocji, a także newslettera.
 3. W ramach określonych wymogów ustawowych Klientowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych:
  a) prawo do dostępu do swoich danych,
  b) prawo do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  c) prawo do korekty, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszalności danych,
  d) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  e) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Umowy i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmienione postanowienia Regulaminu będą obejmować wyłącznie Zamówienia złożone i Umowy zawarte po dniu wejścia Regulaminu w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.
Regulamin sklepu internetowego

NAJLEPSZE OCENY

NOWOŚCI

 • Regulamin sklepu internetowego

  EMPORIA bateria umywalkowa FLY niska kolor ZŁOTY

  337.00  Dodaj do koszyka
 • Regulamin sklepu internetowego

  EMPORIA bateria umywalkowa RIO wysoka kolor złoty szczotkowany EMPORIA-01011GN

  680.00  Dodaj do koszyka

TOP SPRZEDAŻY

WANNY

 • Regulamin sklepu internetowego

  EMPORIA MARMITE wanna wolnostojąca RIVA 170x77x57cm bez zintegrowanego przelewu, powłoka SNOW WHITE

  5,200.00  Dodaj do koszyka
 • Regulamin sklepu internetowego

  EMPORIA SALLY Wanna wolnostojąca powłoka SNOW WHITE 158x86x58

  4,699.00  Dodaj do koszyka

TOP ZESTAWY NATRYSKOWE

 • Regulamin sklepu internetowego

  EMPORIA FLY zestaw natryskowy podtynkowy PRYSZNICOWY EMPORIA-19_ZESTAW_FLY_ZŁOTY

  1,110.95  Dodaj do koszyka
 • Regulamin sklepu internetowego

  GROHE TEMPESTA 100 ZESTAW Z DRĄŻKIEM PRYSZNICOWYM, 3 STRUMIENIE 27600001

  267.00  Dodaj do koszyka

TOP BATERIE KUCHENNE

 • Regulamin sklepu internetowego

  GROHE BLUE HOME ZESTAW STARTOWY bateria kuchenna z filtrem 31454001 (woda gazowana co2)

  6,899.00  Dodaj do koszyka
 • Regulamin sklepu internetowego

  KLUDI BINGO STAR XS Jednouchwytowa bateria kuchenna 468030578

  682.00  Dodaj do koszyka
BLOG
Previous Next
Content
Bestseller
Content
Płytki Drewnopodobne
Content
Nowocześnie
Content
Inspirowane kamieniem

Firma Ceramed od ponad 30 lat specjalizuje się w sprzedaży ceramiki sanitarnej i armatury łazienkowej. Dysponujemy bardzo szerokim asortymentem płytek ceramicznych, kabin prysznicowych oraz innych elementów wyposażenia łazienek. Dostarczamy najwyższej jakości produkty znanych i cenionych producentów z Polski, jak i zagranicznych, między innymi z Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Stawiamy na nieustanny rozwój i profesjonalne doradztwo, dlatego też współorganizujemy szkolenia z firmami specjalizującymi się w produkcji wyposażenia łazienek. W trakcie spotkań przekazywana jest cenna wiedza i doświadczenia, dzięki którym mogą Państwo podnieść swoje kompetencje. Jesteśmy też obecni na ogólnokrajowych targach branżowych.

Sprawdź nas również na:
Content
Content
Content
NASI PARTNERZY